Behandlingspedagogik

Behandlingspedagogik

Behandlingspedagogik handlar om att arbeta i en nära relation med människor och ge dem vård och behandling för olika typer av problem och svårigheter, men också om att ha en god kommunikationsförmåga och att bemöta människor på ett professionellt sätt. Inom kort kommer jag erbjuda tjänster inom Coachning, Livsstil och Konflikthantering. Mer om vad det innebär kan du läsa nedan.

coachning

Det stöd du behöver

Coachning innebär ett stöd och hjälp i olika situationer i livet. Det kan handla om jobbiga relationer, arbete, livskriser och annat.

Jag hjälper dig att identifiera de problem och svårigheter du vill ha stöttning i. Tillsammans utformar vi en individuell behandlingsplan utifrån dina egna önskemål och förutsättningar.

Du väljer själv vilken typ av kontakt du vill ha, chatt eller telefonsamtal. För mer information och tidsbokning:
Kontakt@beestrong.se

Livsstil

Hitta balans och få en hållbar livsstil

Livsstil handlar om våra levnadsvanor och hur vi lever vårt liv. Här ryms våra värderingar och prioriteringar. Livsstil och levnadsvanor innefattar fysisk aktivitet, kost, sömn, stress, alkohol, tobaksvanor etc.

Den psykiska ohälsan ökar och dagens samhälle ställer höga krav på oss. Vi är mer stillasittande och det liv vi lever idag ger oss inte den rörelse vår kropp behöver. Det kan ge konsekvenser som smärtproblem, sömnsvårigheter, övervikt och nedstämdhet.

Jag ger dig verktyg till att säga nej när det blir för mycket, att prioritera rätt och undvika stress och oro. För mer information och tidsbokning: Kontakt@beestrong.se

Konflikthantering

Se möjligheter och öka förståelsen

Meningsskiljaktigheter kan skapa konflikter överallt, både i hemmet, på arbetsplatsen och i andra grupper. Med rätt kunskap och förutsättningar kan olika idéer och åsikter inom en arbetsgrupp leda till dialog och utveckling. Felhanterade och olösta konflikter kan däremot påverka arbetsgrupper negativt och leda till ett dåligt arbetsklimat. Jag hjälper till att identifiera och hantera de konflikter som finns, både hemma och på arbetsplatsen.

Jag ger redskap att se möjligheter och att öka förståelsen för varandras olika åsikter. Ökad förståelse ger bättre kommunikation och leder ofta till en positiv förändring. För information och tidsbokning Kontakt@beestrong.se

Boka LPG-massage här:

Kontakt
Helena Apelgren
kontakt@beestrong.se
070 – 562 33 01